Warunkiem przyjęcia towaru do SERWISU Sun Poland Sp. z o.o. jest wcześniejsze zgłoszenie problemu poprzez wysłanie wiadomości na adres reklamacja@sunpoland.com, co umożliwi nadanie indywidualnego nr RMA. Warunkiem otrzymania nr RMA jest uprzednie podpisanie umowy z firmą Sun Poland Sp. z o.o.