Polityka prywatności, plików cookies oraz przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem strony jest Sun Poland Sp. z o.o., ul. Strzelców 42/18, 81-586 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy.

Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@sunpoland.com.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rejestracji na platformie sprzedażowej e-Sun oraz weryfikacji Twojej tożsamości związanej z bezpiecznym logowaniem na platformie, a więc zawarcia i realizacji umowy na warunkach określonych w regulaminie platformy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Najważniejsze informacje

- Składając zamówienia na platformie sprzedażowej e-Sun, zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, kontaktując się z nami, zapisując się na newsletter, dodając komentarze na blogu przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

- Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

- Możemy wyświetlać na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook, Instagram, LinkedIn.

- Wykorzystujemy własne pliki cookies, abyś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Sun Poland Sp. z o.o., ul. Strzelców 42/18, 81-586 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1.    prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3.    prawo do przenoszenia danych,

4.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro@sunpoland.com.

Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem platformy umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto na platformie sprzedażowej e-Sun, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, złożyć reklamację lub dodać komentarz na blogu.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być poddawane profilowaniu w celach rozwojowych i statystycznych, wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1. Sun Poland Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, a także:

2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

3. banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

4. podwykonawcy, dostawcy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Sun Poland Sp. z o.o. w celu przygotowania, produkcji, konfekcjonowania, pakowania i wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,

5. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

6. biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

7. biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,

8. kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,

9. operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie oraz spedycyjne;

przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Sun Poland Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z poleceniami Sun Poland Sp. z o.o.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika na platformie sprzedażowej e-Sun, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak nazwa firmy, numer NIP, adres e-mail, hasło, płeć, imię, nazwisko. Ponadto wymagane jest dołączenie dokumentu poświadczającego wiarygodność firmy.

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta na platformie sprzedażowej e-Sun, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu platformy.

Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta na platformie, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem platformy zamówień.


Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pośrednictwem platformy, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. wszystkie dane podawane podczas rejestracji konta, a także numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Część danych może zostać automatycznie wstawiona do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu platformy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie platformy i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem platformy umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

 

Faktury

W związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

Reklamacje

Jeżeli składasz reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazujesz nam dane zawarte w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie platformowym.

 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

- zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

- pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,

- pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,

- poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

- umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych,

- ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

- korzystać z narzędzi analitycznych.

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Własne cookies

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

- prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,

- określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,

- pamiętanie Twojego zalogowania,

- odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

 

Cookies podmiotów trzecich

Nasza platforma, podobnie jak większość innych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.


Funkcje społecznościowe

Platforma wyposażona jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook, Instagram, LinkedIn.

 

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.