Przyjęcie towaru

Warunkiem przyjęcia towaru do SERWISU Sun Poland Sp. z o.o. jest wcześniejsze zgłoszenie reklamacji poprzez e-Sun, co umożliwi nadanie indywidualnego nr RMA. Zgłoszenia reklamacji można dokonać przechodząc do sekcji "Moje konto", następnie klikając "Historia zamówień" i finalnie wybierając "Szczegóły" danego zamówienia. W ramach wybranego zamówienia można zdecydować, które produkty chce się reklamować.